Göm menyn

EnglishEnglish

Resfria Möten på IEI

På IEI erbjuder vi tre olika sätt att hålla resefria möten. Det är via e-mötestjänst, videokonferens eller konferenstelefon.

E-mötestjänster

Allmänt

De flesta anställda på IEI har idag tillgång till en utrustning som uppfyller kraven för att kunna delta i ett e-möte. (Vanligvis används en dator med headset och kamera samt en nätverksuppkoppling på minst 1Mbps.)

Om man inte har egen utrustning så finns det en KonferensPC med KonferensKamera att låna via lånepoolen.

I annat fall så kan man boka mötesrummet Verdi 3D:888 (se karta) där vi har en uppsättning permanent uppsatt.

Adobe Connect Pro

Adobe connect

Allmänt

Adobe Connect är en webbaserad e-mötestjänst som alla anställda vid LiU har tillgång till. Flertalet högskolor och universitet i Sverige har tillgång till denna e-mötestjänst. Tjänsten är centralt finansierad och därmed belastas inte den enskilda användaren av någon kostnad. När man väl satt upp ett möte så kan kan man bjuda in gäster från hela världen.

Exempel på innehåll i tjänsten

• Skapa, led eller delta i mötet.
• Dela Text, Bild, Ljud och Whiteboard med andra mötesdeltagare.
• Dela ut Skrivbord och Applikationer till andra deltagare.
• Spela in mötet och göra inspelningen tillgänglig för andra.

Hjälp med att komma igång

Det finns bra guider med steg för steg hur man går tillväga på Sunet's hjälpsidor.
Klicka gärna igenom guiden för ”Att delta i ett möte” och vid behov även för ”Att leda ett möte”.

Inför möten

Kontrollera att du har all utrusning och har kört datortestet. Se gärna klientkraven.
Gå igenom Meeting, Audio Setup Wizard inför varje möte.
Som mötesledare (Host) eller aktiv deltagare (Presenter) bör du läsa mer om roller, Poddar och arbetet i e-mötesrummet.

Inloggning

Som anställd så bör du inte ansluta som gäst utan välj Linköpings universitet och inlogga in med ditt LiU-ID.

Hantera möten

Gå till URL: connect.sunet.se
• Här kan du administrera möten (som även kallas mötesrum).
• Välj gärna ett tidlöst namn på ditt möte. Samma möte går nämligen att ansluta till gång efter gång om man vill.

Support vid LiU

LiU-IT, e-post: helpdesk

Skype för företag

Skype

Allmänt

Skype för företag är en del av Microsoft Office som alla anställda vid LiU har tillgång till. Tidigare hette det Lync. Skype för företag ska inte förväxlas med Skype för skrivbordet.

Se gärna vilka klienter som kan användas. När man väl satt upp ett möte så kan kan man bjuda in gäster från hela världen.

Videokonferens

Adobe connect

Våra videokonferenssystem heter Lifesize 220 och går att koppla ihop med upp till 6 deltagande konferenssystem. Uppringning sker mot systemens ip-adresser och följer protokollet H.323 i HD-kvalitet. Det finns möjlighet att koppla in en dator för att visa presentationer. Utrustningen har också en inbyggd telefonkonferensanläggning. I dagsläget så går det inte att ansluta detta system till E-mötestjänster.
Det finns en fast monterad anläggning, med ip-adress 130.236.35.35, som går att använda genom att boka mötesrummet Verdi 3D:888 (se karta).
Det finns även en mobil anläggning på Malmsten. Skicka e-post till malmstens@liu.se för att fråga om information och bokning.

Telefonmöten

konftel

Det finns två Konferenstelefoner som ansluts med headsetsuttag på mobiltelefon eller via USB-uttag på datorn. De kan bokas via vår lånepool och finns som konftel1 och konftel2.

För mer info ta kontakt med vår support på IEI.


Sidansvarig: support@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-02