Göm menyn

Beställ konto

 

Avsluta konto

 

Telefoni

Passerkort

Passerkort hanteras av Martin Widin och John Andersson. Martin och Ulla Örnberg kan dela ut gästkort vid behov. Ärenden kan också skickas till larm@lokal.liu.se

 

Kontoinformation

Anställda vid Linköpings universitet (LiU) som tilldelas behörighet till IT-resurser skall ta del av gällande föreskrifter och bekräfta detta genom att som användare underteckna en särskild handling. Det ankommer på prefekt/enhetschef att tillse att berörda anställda tar del av dessa föreskrifter och bekräftar genom undertecknande.

Datorresurser, datornät och kringutrustning (IT-resurser) som tillhandahålls av Linköpings universitet är i första hand avsett för universitetsanknuten verksamhet men får användas för övriga ändamål såsom t ex individuell förkovran, dock under förutsättning att ordinarie verksamhet inte störs. All användning skall ske med iakttagande av gällande lagstiftning.

LiU:s datornät är en del av det svenska universitets-datornätet (SUNET). För användning gäller SUNET:s regler och SUNET:s etiska regler

Vilka kan få konto?

De som är anställda vid institutionen samt de som gör examensarbete kan kostnadsfritt få ett lokalt konto i domänen IEI. Anställda skall även ha ett LiU-id, ett konto som ger tillträde till LiU:s centrala IT-tjänster såsom netlogon, fillager, portal, PA-webben mm. Även icke anställda kan få LiU-id, med eller utan epostadress. Epostadressen är förknippad med en månatlig kostnad. Tala med kontoansvarig på IEI för en redogörelse av kontokostnaderna. Eftersom kontona är förknippade med kostnader är det viktigt att avsluta konton som ej längre behövs.

 

Kontaktpersoner

Kontoansvariga på IEI är Mats Lindberg och Johan Engsén. Johan hanterar också telefoni.

 


Sidansvarig: magnus.Ekbladh@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-23