Göm menyn

Kontakt med IT-avdelningen i Hus A

Kontakt som gäller support, hjälp eller andra IT-relaterade frågor skall gå via ärendehanteringssystemet.
Maila helpdesk@liu.se, eller gå via LiU-IT:s formulär.

 

IT-avdelnings medlemmar i Hus A

Daniel Pettersson

Unix och nät

danpe@unit.liu.se

013-285811

Samer Mohy-Aldeen

AV-service, PC

samer.mohy-aldeen@liu.se

013-281376

Peter Nordgren

Mac och telefoner

peter.nordgren@liu.se

013-281119

Mats Lindberg

PC, inköp, licenser

mats.lindberg@liu.se

013-282575

Alf Segersäll

Chef

alf.segersall@liu.se

013-281147

Lars Kjellin

Operativ chef

lars.kjellin@liu.se

011-363077

Magnus Ekbladh

Servrar, PC, licenser

magnus.ekbladh@liu.se

013-282350

Ivan Cavar

PC, AV-service

ivan.cavar@liu.se

013-281014

Greger Karlströms

PC, Linux, video-konferens

greger.karlstroms@liu.se

013-286958

Slutat

Morris

Public Relations, snacks

Per Joelsson

Slutat

Lilian Zachrisson

Jobbar numera på DRS

Vitalij Savin

Slutat

Wissam Samaan

Numera på LK Data

Sudden

Public Relations

 

Robin Mikiver

 

Leif Bergerstam

Pensionär

 

 

Monica Abrahamsson-Carton

Pensionär

monica.abrahamsson.carton@gmail.com

 


Sidansvarig: magnus.ekbladh@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-27