Göm menyn

Ny på IEI

Här följer några enkla tips och förklaringar kring IT för dig som är ny på IEI

Liu-kontot

Detta är ditt centrala konto, som du använder till LiU-gemensamma tjänster. Hit hör

  • datorpåloggning
  • epost
  • Lisam (LiU:s Sharepoint)
  • bokningssystem
  • bibliotekssökning
Du kan också logga in på LiU:s Windowsdomän AD med detta konto. När du använder Outlook som epostläsare (rekommenderas) och på Lisam loggar du in som AD\Liu-konto eller Liu-konto@ad.liu.se.

OBS! Lösenordet måste vara minst 10 tecken långt och innehålla tre teckentyper. Det får heller inte innehålla ord eller delar av användarnamnet.

Filarea

Personliga filer

Du är själv ansvarig för att se till att du har backup på dina viktiga arbetsfiler. Hur du gör bestämmer du själv, men vanligast är att man använder OneDrive. Om du använder laptop och ibland jobbar på andra platser än på LiU behöver du troligen ha filerna lokalt på datorn. Då kan du använda synkroniseringsprogrammet OneDrive, som är Microsofts motsvarighet till Dropbox. Man har helt enkelt en mapp på sin dator som hela tiden synkroniseras med Microsofts moln så du alltid har backup på dina filer. IT-gruppen hjälper dig med installation och instruktion.

Du kan även spara dina filer på Z:\ som är en genväg till en mapp på servern axel.iei.liu.se som bara du kommer åt. Här går det backup varje natt, och vi kan återställa lång tid bakåt.

Det är ditt eget ansvar att spara viktiga filer på z: eller annan plats för säkerhetskopiering. Diskutera gärna lämplig lösning med IT-personalen. Det finns regler för vilka molnlösningar som får användas.

Gemensamma filer

Gemensamma filer sparar du i någon av de gemensamma ytorna på servern Alice. Du hittar dit genom att i Start-Run skriva \\alice.iei.liu.se. Gör gärna en genväg på skrivbordet om du använder dessa ytor ofta.

Skrivare

Utskrifter sker genom central printserver.

Mail

Webmail hittar du på https://lisam.liu.se/mail. Outlook på arbetet är självinställande. Hemma följer du enklast denna guide för Outlook eller denna för IMAP-klienter. Din postlådas storlek är begränsad till 50 GB.

Inköp

Hårdvara

Alla inköp av datorer och kringutrustning görs av IT-gruppen. Det finns särskilda ramavtal som LiU är skyldiga att följa och som också i de flesta fall ger rabatterade priser. Valet av dator är inte helt fritt. IT-gruppen föreslår några beprövade datormodeller utifrån en behovsbeskrivning.

IT-gruppen lagerför en hel del billigare kringutrustning, såsom möss och tangentbord, USB-hubbar, kortläsare mm för snabb leverans. Fråga därför alltid innan du börjar leta runt själv. Telefoner och abbonnemang beställes och avbeställes av Johan Engsén, ditt ämnesområdes administrativa assistent kan hjälpa till med den förmedlingen. Datorer, mobiltelefoner och annan utrustning som kan innehålla personlig information skall alltid återlämnas till IT-gruppen för eventuell skrotning, överlåtande till annan anställd eller vid anställningens upphörande.

Programvara

Microsoft Office ingår i IT-abonnemanget utan extra kostnad. Övriga Microsoftprodukter kan köpas enligt särskilt avtal. Tala med IT-gruppen för aktuella priser och installation. Det finns även avtal för Adobes programvaror, Endnote, m.fl. Vänd dig till IT-gruppen med alla frågor kring programvarulicenser. Sophos Anti-Virus skall vara installerat på alla IEI-datorer. Windows Update är förinställt för uppdatering nattetid. Det är dock ditt ansvar att se till att din dator är ordentligt uppdaterad. Ditt IEI-konto tillhör administratörsgruppen på din egen dator. Det ger dig stor flexibilitet, men också ett ansvar att visa försiktighet i användandet. Du har givetvis inte rätt att installera programvaror till vilka du inte har giltig användarlicens.

Nätverk

Du kan i huvudsak använda tre nätverksuppkopplingar på LiU:
  • Fast uppkoppling via nätverksuttag i tjänsterummen. Använd detta i första hand, eftersom du då kopplas automatiskt till din servermapp (gäller Windowsanvändare).
  • Eduroam via trådlöst nätverk i LiU:s och andra anslutna universitets lokaler. Se särskild installationshjälp.
  • Netlogon via trådlöst nätverk i LiU:S lokaler. Påloggning sker vid start av internetbrowser (IE, Firefox m.fl.). LiU-kontot skall användas för denna tjänst. Använd endast detta där fast nät saknas och Eduroam inte fungerar.

Lånepool

Utrustning för kortlån (från några timmar till max 2 veckor) finns hos IT-gruppen. Utrustningen bokas på webben, se IT-gruppens hemsida. Exempel på utrustning som kan lånas: Laptops, projektorer, kameror med tillbehör, högtalare, diktafon, GPS, skrivare och laserpekare.

Datorsalar för undervisning

DRS driftar alla unversitetets datorlabb. Kontrollera alltid innan du bokar salen att programmen du vill använda finns installerade.

Ärendehanteringssystem

Vill man ha hjälp går man enklast till https://MinIT.liu.se. Där kan man lägga in program på sin dator och skicka ärenden till IT-avdelningen. Ärendehanteringssystemet är till för att ditt ärende inte ska hamna mellan stolarna, och för att kollegor ska kunna ta över om någon blivit sjuk.

Sidansvarig: magnus.Ekbladh@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-14