Göm menyn

Directory listing: /temp/

Varning! Mycket är gammalt och föråldrad information, andra saker kan förstöra data.

File name   

Ext. 

Type   

Size   

Modified   

Activate_KMS_Windows_Office.zip zip Compressed (zipped) Folder 672 Bytes 2016-12-01 13:21:08
anyconnect-win-4.4.03034-core-vpn-webdeploy-k9.exe exe Application 4,89 MB 2018-05-15 12:07:47
atea.txt txt Text Document 106 Bytes 2019-02-13 13:25:58
Bginfo.exe exe Application 5,66 MB 2018-05-18 12:11:04
BGinfo_LiU-AD.exe exe Application 1,59 MB 2017-06-13 09:58:44
BGinfo_Windows7.exe exe Application 1,01 MB 2015-01-21 14:53:24
FTS_DeskUpdate_4150148_1157245.EXE EXE Application 2,38 MB 2016-06-21 12:48:03
FTS_DriverManager_1110075_1128085.exe exe Application 89,50 MB 2015-04-22 13:24:36
Skrivarplacering.xlsx xlsx XLSX File 10,74 KB 2018-01-30 15:30:22
SophosReInit_qwe.123.7z 7z 7Z File 4,98 KB 2017-03-24 16:27:14
SophosUninstallation.exe exe Application 1,52 MB 2018-07-02 11:47:42
SW_DVD9_Win_Pro_Ent_Edu_N_10_1809_64-bit_English_MLF_X21-96501.ISO ISO ISO File 4 762,69 MB 2018-11-14 11:18:58
TeamViewer10_Host_Setup.exe exe Application 8,49 MB 2018-06-19 17:09:52
TeamViewer10_QS_LiU.exe exe Application 5,20 MB 2017-11-15 13:43:20
TeamViewer10_Setup.exe exe Application 9,76 MB 2018-06-19 17:09:45
Windows10Upgrade - 'October 2018 update'.exe exe Application 5,85 MB 2018-10-03 11:22:58

Go to IT-gruppen

Go to Windows 7 Service Pack 1

Sidansvarig: magnus.bergman@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-21