Göm menyn

Directory listing: /temp/

Varning! Mycket är gammalt och föråldrad information, andra saker kan förstöra data.

File name   

Ext. 

Type   

Size   

Modified   

Activate_KMS_Windows_Office.zip zip Compressed (zipped) Folder 672 Bytes 2016-12-01 12:21:08
anyconnect-win-4.2.01035-web-deploy-k9.exe exe Application 3,46 MB 2016-04-11 09:13:46
BGinfo_LiU-AD.exe exe Application 1,59 MB 2017-06-13 08:58:44
BGinfo_Windows7.exe exe Application 1,01 MB 2015-01-21 13:53:24
flash_player_26.0.0.131.exe exe Application 19,69 MB 2017-06-16 14:14:08
flash_player_ax_26.0.0.131.exe exe Application 19,18 MB 2017-06-16 14:14:23
FTS_DeskUpdate_4150148_1157245.EXE EXE Application 2,38 MB 2016-06-21 11:48:03
FTS_DriverManager_1110075_1128085.exe exe Application 89,50 MB 2015-04-22 12:24:36
Skrivarplacering.xlsx xlsx XLSX File 10,74 KB 2018-01-30 14:30:22
Sophos_IEI_540.exe exe Application 13,20 MB 2017-03-23 15:01:36
SophosReInit_qwe.123.7z 7z 7Z File 4,98 KB 2017-03-24 15:27:14
TeamViewer_10_sv_QS.exe exe Application 6,37 MB 2016-10-03 11:07:31
TeamViewer10_QS_LiU.exe exe Application 5,20 MB 2017-11-15 12:43:20

Go to IT-gruppen

Go to Windows 7 Service Pack 1

Sidansvarig: magnus.bergman@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-21